• Styrelsemöte 19 december.
  • Arbetsdag i Dömlebacken lördag den 17 december kl 10.00-14.00. Vi är tacksamma om så många som möjligt vill komma och hjälpa till på arbetsdagen. Det är mycket som ska hinnas med innan vi kan öppna för säsong. Hjälps vi åt blir det både roligare och det går fortare. Välkomna! 🙂
  • Informationskväll i Dömlebacken onsdag den 21 december kl 19.00 för alla som ska jobba ute i backen i kiosk och lift.