Rutiner LIFT

Instruktion/handhavande Pistvakt Dömlebacken
Ankomst Dömlebacken

 • Öppna vägbommar, lås upp toalett, ev garage vid pumphus, hämta nyckel till skoter. (Kvällstid tänd belysning i backen samt parkering, elskåp till vänster i pumphusgarage).
 • Öppna dörrar till värmestuga/klubbhus.
 • Kör ut skoter från klubbstugegarage, lås på väggen i värmestuga.

Uppstart i Liftstuga

 • Öppna liftstugan, tänd upp ev belysning, öppna dörr för skiduthyrning.
 • Starta liftsystemet:
  1. Huvudström, på sidan av elskåpet.
  2. Manöverspänning, vred ovanför gula lampor.
  3. Återställning, knapp under gula lampor.
  4. Huvudkontaktor, gul lampkontakt/knapp.
  5. Tryck startknapp, (grön) på manöverpanelen, vrid på hastighetsvredet.
  Felindikering visas på skåpet. Oftast avbrott slinga.

  Vid återstart av liftsystemet upprepa 3, 4 och 5. Maxfart 7, vid kontroll av liftsystemet innan uppstart för åkande, kör liften på låg fart (hastighet 2-3) och åk med skoter och kolla liften. Kolla att alla hjul snurrar, se efter att liftvajern spårar rätt i linhjulen, lyssna efter eventuella oljud från linhjulen och kontrollera att inget finns i vägen för liftspåret, mm.
 • Näta upp för liftköer, skydd mot liftstuga och ev. annan säkerhetsnätning, anpassa påstigning i liften med styrhjälpmedel (käppar, koner eller annat).
 • Ha uppsikt över liftkö, felaktig åkning i liftspåret, oförsiktigt uppträdande i liftspåret eller ovarsam åkning i backen. Placera skoter på säkert ställe.

Nedstängning Liftstugan/backen

 • Kör skoter upp i backen och kontrollera att inga besökare finns kvar i backen, släck ned liftsystemet och ev. belysningar från liftstugan. Se till att all uthyrd utrustning är återlämnad. Lås liftstugan och kör in skoter i garage.